etefage ajib


اختصاص 100 درصدی ورزشگاه فولاد آره‌نا به پرسپولیسی ها
و پشت در ماندن هواداران داماش!!!!